payrollwerknemer.nl

Payrollwerknemer

Welkom op de website met uitleg en informatie over o.a. de voordelen en nadelen van payroll voor een werknemer in Nederland.

U wilt dus misschien meer uitleg en informatie over wat payroll voor u, uw werknemer(-s) en bedrijf in Nederland betekent/kan betekenen. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u daarom hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en wat er voor u en uw werknemer(-s), indien u van payroll binnen uw bedrijf gebruik gaat maken, verandert.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw werknemers aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw werknemer(-s), bedrijf, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw werknemer aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll voor u en uw werknemer?

Bij payroll draagt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers over aan een payrollbedrijf en komen uw werknemers als payrollwerknemer op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels) van het payrollbedrijf te staan. Uw payrollwerknemer krijgt van het payrollbedrijf een payrollcontract (= arbeidscontract) en het payrollbedrijf neemt met payroll al uw taken vanuit uw personeels- en salarisadministratie van u over. Het payrollbedrijf moet hierdoor bij payroll voor uw payrollwerknemer o.a. de betalingen van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies regelen. Doordat uw werknemers nu wettelijk via het payrollbedrijf bij u werken, is het payrollbedrijf nu bij payroll ook voor alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag met betrekking tot uw werknemers verantwoordelijk .

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog wel steeds zelf uw eigen werknemers, bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers (minimaal conform uw CAO), verzorgt u de planning en behoudt u het contact met uw werknemers op de werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll!).

Kortom, u huurt/least dus eigenlijk als het ware met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen werknemer(-s) terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar werknemer(-s) (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll naar een payrollbedrijf over te zetten. Laat ons u ook verder helpen, om te kijken wat payroll voor u, uw bedrijf en werknemer(-s) kan betekenen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie voor uw werknemer(-s) bij ons aan!

Wat houdt payroll voor een werknemer in?

Payroll houdt dus in dat uw werkgever zijn/haar personeels- en salarisadministratie en arbeidsrechtelijke- en juridische werkgeversrisico’s van u als werknemer aan een payrollbedrijf overdraagt. Hierdoor heeft uw werkgever minder administratie en werkgeversrisico’s en bespaart hij/zij zichzelf hiermee veel geld en tijd, die hij/zij voor meer aandacht aan u als werknemer (b.v. opleidingen, personeelsuitjes of informele gesprekken op de werkvloer) kan besteden.

Voor u als werknemer verandert er met payroll niet zo veel op de werkvloer. U blijft gewoon uw werk doen. Het enige is dat u uw salaris wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks op een vast tijdstip door het payrollbedrijf krijgt uitbetaald. Daarnaast betaalt het payrollbedrijf ook uw vakantiegeld uit (u heeft hierbij de keuze dit 2x per jaar te laten doen), houdt zij uw (boven) wettelijke vakantiedagen bij en draagt zij ook uw pensioenpremies af. Dit alles komt doordat het payrollbedrijf bij payroll de juridisch werkgever van u als werknemer is geworden.

Uw werkgever blijft bij payroll nog wel steeds o.a. voor de bepaling van uw arbeidsvoorwaarden en salaris (conform uw CAO), het voeren van uw periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, jubileum, kerstpakket, Sinterklaas, personeelsuitjes, opleidingstrajecten en vanuit de arbowetgeving voor wat er op de werkvloer gebeurt, verantwoordelijk. U ziet er is in de praktijk dus geen verschil tussen een eigen werknemer of payrollwerknemer binnen een bedrijf of op de werkvloer.

Wat zijn de rechten van een payrollwerknemer?

In principe heeft een payrollwerknemer dezelfde rechten, als een werknemer die (nog steeds) bij het bedrijf in dienst is. Vanuit o.a. de inlenersbeloningparagraaf (1.) in een eigen payrollbedrijfs-, ABU– en NBBU-CAO (lees payroll-CAO) en de Wet Werk en zekerheid, voor wat betreft ontslag, kennen zij namelijk dezelfde regels. Belangrijk is te weten dat sommige CAO’s, zoals b.v. de CAO schoonmaak, echter speciale CAO-bepalingen m.b.t. payrollwerknemers kennen.

Een payrollwerknemer is ook voor (2.) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid verzekerd. Bij ziekte is het payrollbedrijf echter verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van deze zieke payrollwerknemer. Als een payrollwerknemer tijdens zijn/haar payrollcontract ziek wordt, betaalt het payrollbedrijf gedurende zijn/haar payrollcontract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door (i.i.g. het wettelijk minimumloon (WML)). Veel CAO’s kennen echter vaak aanvullingen van het loon voor het eerste en tweede jaar.

Ook bouwt een payrollwerknemer bij een payrollbedrijf (3.) pensioen op. Na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken komt een payrollwerknemer sowieso in de Basisregeling van het StiPP. Na 52 weken pensioenopbouw in de Basisregeling gaat een payrollwerknemer automatisch naar de betere Plusregeling. Een ondernemer en/of werkgever kan wel te allen tijde beslissen dat een payrollwerknemer direct pensioen in de Basis- dan wel Plusregeling gaat opbouwen.

Tot slot, zou de politiek het liefst zien dat payrollwerknemers na 2021 vanaf dag 1 een adequaat pensioen en/of een pensioen bij het pensioenfonds, dat voor alle werknemers binnen uw bedrijf en/of branche geldt, gaan opbouwen.

Payroll voordelen voor een werknemer

Naast de bovenstaande redenen (tijdswinst en gemak) en rechten zijn de volgende voordelen van payroll voor een werknemer(-s) voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Hulp en ondersteuning bij payroll

De payrollwerknemers van uw bedrijf krijgen van het payrollbedrijf uitleg over alles omtrent hun arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf kan als voordeel direct alle vragen van uw werknemers over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties deskundig beantwoorden.

Overname arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten bij payroll

Het payrollbedrijf neemt, zoals reeds eerder is vermeld, alle elementen (arbeidsvoorwaarden) van de inlenersbeloningsregeling van uw CAO over. Uw werknemers behouden als voordeel met payroll hierdoor dus gewoon hun rechten voor b.v. vakantiedagen, vakantiegeld (mogelijkheid om 2x per jaar te laten uitkeren), opgebouwde dienstjaren en salarissen.

Pensioenregeling bij payroll

Mochten uw werknemers nog geen pensioenregeling hebben, dan bouwen zij als voordeel bij payroll sowieso bij het pensioenfonds StiPP pensioen op.

Betere ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payroll

Mocht een payrollwerknemer ziek worden, dan is de ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payrollbedrijven vaak pro-actief (core business) en met als doel deze payrollwerknemer zo gezond en snel weer aan het werk te krijgen. Naast een probleemanalyse, plan van aanpak, verzuimbegeleiding 1e en 2e spoortrajecten vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de verzuimspecialisten bij een payrollbedrijf namelijk continu met het herstel van deze payrollwerknemer bezig. De verzuimpercentages bij payrollbedrijven liggen hierdoor dan ook vaak (veel) lager dan het landelijk gemiddelde. Verder verzorgen payrollbedrijven vaak gratis trainingen (b.v. tillen/RSI), doen zij gratis arbeidsdeskundig- en werkplekaanpassingsonderzoek, waardoor werknemers langduriger en gezonder aan het werk blijven en hebben zij tenslotte een netwerk van medisch specialisten, waardoor zij sneller een second opinion of operatie voor zieke payrollwerknemers kunnen regelen.

Stiptheid, zekerheid en correctheid salarisbetalingen bij payroll

Bij payrollbedrijven zijn de salarisbetalingen altijd correct en op tijd (week, 4-week of maandelijks). Dit komt mede doordat dit hun core business is. Uw werknemers krijgen jaarlijks een uitbetalingsschema, wanneer en op welke dag hun salaris wordt uitbetaald. Door verschil in banken kan het echter soms 1-3 dagen duren, voordat het geld ook daadwerkelijk op haar/zijn bankrekening staat. Daarnaast bouwen payrollwerknemers ook bij payroll gewoon vakantiegeld op. Dit geld hoeven zij als voordeel niet standaard in mei te laten uitkeren, maar kunnen zij op aangeven van hen maximaal 2x per jaar laten uitkeren.

Baanzekerheid bij payroll

Vaak komt het voor dat een ondernemer en/of werkgever geen arbeidscontract voor bepaalde (maximaal 3 jaar en/of 3 contracten benut) of onbepaalde tijd mag of kan aanbieden (vanwege werkgeversrisico's), maar dit als voordeel wel via een payrollconstructie kan/mag doen. Deze werknemer krijgt dan bij het payrollbedrijf een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd en blijft gewoon bij de ondernemer en/of werkgever werken. Hierdoor behoudt het bedrijf als voordeel de kennis en kunde van de werknemer én de werknemer behoudt als voordeel zijn/haar baan en hoeft niet voor een half jaar elders te gaan werken. Een win-win situatie met payroll dus voor beide partijen!

Risico’s gespreid bij payroll

Payrollbedrijven hebben doorgaans klanten (en dus werknemers) in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor het risico veel meer is gespreid. Valt een inlener (lees ondernemer/werkgever) om, dan zijn de werknemers niet direct de dupe. De werknemers hebben bij payroll als voordeel, naast de schaalgrootte van hun nieuwe payrollwerkgever, dat zij ook meeprofiteren van haar verplichte herplaatsingstermijn en beëindigingsvergoedingen.

Collectieve ongevallenverzekering bij payroll

De meeste payrollbedrijven hebben als goed werkgever voor hun payrollwerknemers (vaak) een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor wordt als voordeel aan (de nabestaanden van) een payrollwerknemer een bedrag uitgekeerd bij overlijden en een bedrag bij blijvende invaliditeit.

Collectiviteitsregeling en kortingen bij payroll

Vaak heeft een payrollbedrijf een collectiviteitsregeling voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids- etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor haar payrollwerknemers afgesloten. Hierdoor ontvangen uw payrollwerknemers als voordeel collectiviteitskortingen op hun aanvullende en ziektekostenverzekering en overige verzekeringen. Daarnaast krijgen payrollwerknemers bij sommige payrollbedrijven ook als voordeel kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

Scholing en opleidingen bij payroll

Payrollwerknemers kunnen van de scholingsregeling bij een payrollbedrijf gebruikmaken. Een ondernemer en/of werkgever draagt bij payroll namelijk indirect 1,02% van zijn/haar brutoloonsom aan het scholingsfonds van de payrollbranche (stichting DOORZAAM (vroeger STOOF) af! Met behulp van deze tegoeden kunnen payrollwerknemers een opleiding krijgen/volgen. Daarnaast zijn er ook payrollbedrijven, die hiernaast ook nog gratis online trainingen en cursussen aanbieden. Van commerciële en managementtrainingen, tot cursussen op het gebied van veiligheid of social media. Zo krijgen uw payrollwerknemers als voordeel de kans om kosteloos nog meer uit zichzelf te halen met payroll.

Betere en persoonlijke P&O afdeling bij payroll

Als laatste gaat de P&O ondersteuning er voor veel werknemers, als zij in dienst komen bij een payrollbedrijf er vaak stukken op vooruit . Gespecialiseerde payrollbedrijven zorgen o.a. voor een correcter, effectiever en informatiever verloningsproces. Zij kunnen bijvoorbeeld werknemers daadwerkelijk gratis uitleggen wat er op hun loonstrook staat, wat hun rechten (zie bovenstaand) en arbeidsvoorwaarden uit een CAO/wet zijn en hoe zaken zoals belastingen, opleidingen, uitkeringen en administratieve kwesties in Nederland voor werknemers zijn geregeld. Voor al deze vragen en meer hebben payrollwerknemers vanaf de eerste dag als voordeel 24/7 één persoonlijk aanspreekpunt bij het payrollbedrijf (dus geen helpdesk of onpersoonlijk 0800 nummer) en kunnen zij als voordeel te allen tijde via een internetportal hun loonstroken, jaaropgaven, payrollcontract, overzicht (boven-) wettelijke vakantiedagen, collectiviteitskortingen, formulieren (b.v. werkgeversverklaring, zwangerschapsverklaring), lease-, mobiele telefoon- of internetreglement downloaden/inzien of online onkosten declareren.

Kortom bij ons staan uw payrollwerknemers altijd centraal en staan wij 24/7 voor hen klaar. Tevreden werknemers zijn immers onmisbaar voor een werkgever en/of ondernemer in Nederland. Hierdoor zal als voordeel de binding (vaak genoemd nadeel van payroll) en arbeidsrelatie met u als werkgever en/of ondernemer bij payroll alleen maar verbeteren/toenemen! Vraag daarom nu dan ook snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie voor uw werknemer(-s) bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw werknemer aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll nadelen voor een werknemer

Als we de nadelen voor een werknemer bij payroll goed bekijken, dan zijn deze er eigenlijk niet. Hieronder zullen wij toch de eventuele nadelen van payroll voor uw werknemer puntsgewijs toelichten.

Werknemers hebben minder binding met een werkgever/bedrijf bij payroll

Voor wat betreft de veranderde band (binding) tussen een werknemer en ondernemer en/of werkgever bij payroll, zien wij juist een verbetering, qua binding (zie 1. t/m 7.), ontstaan. Doordat een werkgever en/of ondernemer met payroll (1) geen tijd meer kwijt is aan allerlei zaken en documenten rond zijn/haar personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding. Betekent dit dat zij/hij meer tijd en aandacht voor het reilen en zeilen binnen hun bedrijf hebben. Een ondernemer en/of werkgever heeft met payroll juist meer tijd om bijvoorbeeld informele gesprekken op de werkvloer met zijn/haar werknemers te voeren, waardoor de binding met het bedrijf en u als werkgever bij payroll juist toeneemt.

Voor wat betreft o.a. de werving en selectie van nieuwe werknemers, het bepalen van arbeidsvoorwaarden en salarissen van werknemers (conform uw CAO/WML), de planning en roostering, de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken (gratis hulp payrollbedrijf) en vanuit de arbowetgeving de controle op de werkvloer (o.a. RI&E) blijft u nog steeds bij payroll gewoon verantwoordelijk. (2) Uw werknemers hebben voor deze zaken met payroll dus nog steeds met u te maken.

Zaken rond uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf worden met payroll veel (3) professioneler voor uw werknemers geregeld. Uw werknemers kunnen namelijk te allen tijde voor hun vragen bij een vast aanspreekpunt binnen een payrollbedrijf terecht. Zij krijgen direct antwoord op hun vragen (over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving) en merken dat zaken zoals salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. serieus voor hen bij payroll door een payrollbedrijf worden geregeld.

Naast dat de payrollbranche een scholingsfonds kent, bieden veel payrollbedrijven ook nog (4) gratis/bijv. via de NTI (online) opleidingen en cursussen aan hun werknemers, b.v. BHV, Microsoft Office, adviserend verkopen en/of social media, aan.

Een payrollbedrijf heeft ook vaak (5) collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids- etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor haar werknemers afgesloten. Hierdoor ontvangen deze werknemers collectiviteitskortingen op hun aanvullende en ziektekostenverzekering en overige verzekeringen en krijgen uw werknemers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

Bij payroll is het dus voor een ondernemer en/of werkgever mogelijk het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket voor zijn/haar werknemers direct gratis goed geregeld te hebben.

Werknemers (6) bouwen bij payroll sowieso vanaf hun 21ste jaar (+ evt. een wachttijd van 26 weken), bij Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (STIPP) (en vaak niet bij uw eigen bedrijfstakpensioenfonds (BPF)) pensioen op. Mocht een ondernemer en/of werkgever dus nog geen pensioenregeling binnen zijn/haar bedrijf hebben, dan is dit bij payroll ook direct goed geregeld.

Zeker in de Plusregeling van de StiPP bouwen uw werknemers een volwaardig pensioen van 12% (vergelijkbaar met de werknemer- en werkgeverspremies in een eigen BPF) op en betaalt uw werknemer hierbij maar 1/3 en de payroller 2/3 deel.

Doordat de StiPP regeling een vrij jong pensioenfonds is en geen overtollige ballast v.w.b. bijv. eventuele VUT-regeling kent. Hoeven de deelnemers voor deze regelingen dus ook geen extra geld in te leggen en zijn de ingelegde premies werkelijk voor de deelnemer. Omdat uw werknemers maar 1/3 deel i.p.v. 50% (veel pensioenfondsen) inleggen, houden uw werknemers door deze gunstige premieverdeling in veel gevallen met de overstap naar payroll ook nog meer netto salaris over.

En tot slot, kunnen uw werknemers (7) bij payroll zelf kiezen tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van hun salaris, tweemaal per jaar hun vakantiegeld laten uitkeren en voor al hun vragen 24/7 bij hun persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen een payrollbedrijf terecht.

Kortom ieder payroll nadeel heeft zijn voordeel voor een werknemer.

Werknemers krijgen bij payroll minder betaald en hebben geen gelijkwaardige functies

Dit is net als bovenstaande genoemde nadeel een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen, ABU- en NBBU-CAO (lees payroll CAO) schrijft voor dat payrollbedrijven werknemers gelijkwaardig moeten belonen en inschalen, net als de werknemers, die (nog) rechtstreeks bij een ondernemer en/of werkgever in dienst zijn. De inlenersbeloning geldt zowel voor het salaris als voor:

1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning heeft uw werknemer bij payroll ook vanuit de CAO recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn hier dus ook nog steeds van toepassing.

Werknemers kunnen makkelijker ontslagen worden bij payroll

Payrollwerknemers hebben sinds 1 juli 2015 in Nederland dezelfde ontslagbescherming, als werknemers die rechtstreeks bij een ondernemer en/of werkgever in dienst zijn.

Wilde een payrollwerkgever/ondernemer een payrollwerknemer ontslaan, dan diende dit ontslag vroeger eerst door het UWV of kantonrechter te worden getoetst. De Wet werk en zekerheid bepaalt echter nu door wie dat moet gebeuren. Dit is namelijk afhankelijk van de reden voor ontslag. Bij ontslag van een payrollwerknemer zijn de omstandigheden op de werkvloer bepalend. Daarnaast kan de payrollwerkgever (c.q. payrollbedrijf) payrollwerknemers ontslaan als een werkgever of ondernemer (lees u) zijn/haar (financiële) verplichtingen gedurende 3 maanden niet is nagekomen (= ontslag om bedrijfseconomische redenen). Bij deze reden en/of langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of een werkgever/ondernemer aan de eisen, om het payrollcontract te beëindigen, heeft voldaan. In alle andere gevallen toetst de kantonrechter het ontslag. Meer info zie Rijksoverheid.

Werkgevers kunnen bij payroll juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijker ontlopen

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever met payroll makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen kan ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken, wordt hij/zij namelijk door het payrollbedrijf gehouden aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor zijn/haar werknemers.

Payrollbedrijven hebben voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst, die een ondernemer en/of werkgever hieraan dus zullen houden of op wijzen.

Een ondernemer en/of werkgever kan hier dus geen loopje meenemen. Waardoor werknemers in Nederland te allen tijde zijn beschermd en krijgen waarop ze recht hebben bij een payrollconstructie van een payrollbedrijf.

Over ons

Wij van kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing, voor haar/zijn werknemer, tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie en uitleg over payroll voor u, uw bedrijf en werknemer(-s) in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw werknemer aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven hebben, ondanks de genoemde nadelen, enkele 10.000en payrollwerknemers op de payroll staan. Zij bieden namelijk hun payrolldiensten door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende branches, sectoren en plaatsen aan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.