payrollwerknemer.nl

Payroll werknemer

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor uw payroll werknemer.

U wilt meer uitleg over wat payroll voor u en uw werknemer (-s) kan betekenen. Om u hierbij te helpen, geven wij u hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll en wat er voor u en uw werknemer (-s) verandert, indien u gebruik gaat maken van payroll binnen uw bedrijf.

Heeft u na het lezen nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor uw werknemers ontvangen? Vraagt u dan bij ons een payroll offerte aan! Graag informeren wij u verder over alle mogelijkheden van payroll voor uw organisatie, werknemers, CAO, branche of sector en de daarbij behorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt het payrollbureau op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is ook het grote verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant. In deze situatie blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers met alle bijbehorende risico’s.

Dit betekent dat u bij payroll uw eigen werknemers werft en selecteert. U bepaalt bij payroll de werktijden, het salaris en arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Verder verzorgt u de planning en behoudt het contact met de werknemers op de werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll voor uw werknemers!).

Het payrollbureau moet als juridische werkgever van uw werknemers o.a. zorgen voor betaling van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies. U huurt/least eigenlijk met payroll uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd overhoudt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers in Nederland de belangrijkste reden om voor zijn/haar werknemers (meer dan 150.000 payroll werknemers in Nederland) gebruik te maken van de dienstverlening payroll.

Uitleg waarom payroll voor uw werknemers

In de beeldvorming is payroll vooral gunstig voor de werkgever. Dat beeld strookt in het geheel niet met de realiteit. Niet zelden zijn werknemers, die worden ondergebracht bij een professioneel payrollbureau, beter af in de nieuwe situatie met payroll.

1. Arbeidsvoorwaarden bij payroll

Werknemers, bij bedrijven die zelf niets hebben geregeld op het gebied van pensioenvoorzieningen en dergelijke, zijn vaak beter af bij een payrollbedrijf. Met name in het MKB zijn er nogal wat bedrijven, die op het randje van het wettelijke minimum opereren qua arbeidsvoorwaarden. Het komt dan ook voor dat de arbeidsvoorwaarden na overgang op payroll vanuit de dan geldende CAO beter zijn (pensioen + ziekteregeling) dan de arbeidsvoorwaarden van werknemers, die bij de ondernemer zelf in dienst zijn. U begrijpt dat werknemers dan liever op de payroll gaan i.p.v. op contractbasis bij de ondernemer.

2. Baanzekerheid bij payroll

Ook op het gebied van baanzekerheid kan payroll gunstiger uitvallen. Vaak komt het voor dat een ondernemer of werkgever geen contract voor onbepaalde tijd mag of kan aanbieden, maar dit wel via een payrollconstructie kan doen. De werknemer krijgt dan bij het payrollbedrijf een contract voor onbepaalde tijd en blijft werken bij de ondernemer. Hierdoor behoudt het bedrijf de kennis en kunde van de werknemer en de werknemer behoudt zijn/haar baan. Een win-win situatie met payroll!

3. Risico’s beter gespreid met payroll

Payrollbedrijven hebben doorgaans klanten (en dus werknemers) in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor het risico veel meer is gespreid. Valt de inlener om dan zijn de werknemers niet direct de dupe. Met name niet bij payrollbedrijven die zijn aangesloten bij de branche organisaties ABU en NBBU. Daarvoor geldt immers een ruime herplaatsingstermijn en in veel gevallen ook een financiële compensatie. De werknemer profiteert dus mee van de schaalgrootte van zijn nieuwe payroll werkgever.

4. P&O afdeling

Als laatste gaat de P&O ondersteuning er voor veel werknemers vaak stukken op vooruit als ze in dienst komen bij een professioneel payrollbedrijf. Voordeel voor de payroll werknemer zit hem in de meeste gevallen niet zozeer in de arbeidsvoorwaarden. Baanzekerheid is zeker wél een belangrijk pluspunt. Maar de meerwaarde zit hem toch voornamelijk in een betere P&O afdeling. Gespecialiseerde payrollbedrijven zorgen voor een netter, effectiever en informatiever verloningsproces. Ze kunnen bijvoorbeeld de werknemers daadwerkelijk uitleggen wat er op hun loonstrook staat. Of en in welke mate payroll gunstig uitpakt ten opzichte van de situatie bij een ondernemer, hangt sterk af van de uitgangssituatie van een werknemer. Hoe losser de voormalige dienstbetrekking was en hoe magerder de (secundaire) arbeidsvoorwaarden waren, hoe meer de kersverse payroll werknemers er doorgaans op vooruitgaan.

Is een payroll werknemer goedkoper dan een eigen medewerker of uitzendkracht?

De payrollkosten voor u zijn afhankelijk van het aantal uren dat uw werknemers werken, het aantal werknemers dat u onderbrengt bij een payrollbedrijf en het gebruikelijke ziekteverzuim binnen uw bedrijf. In de regel is een payrollconstructie wel goedkoper dan iemand in eigen dienst te hebben. Denkt u alleen maar aan alle administratieve gevolgen bij ziekte en bij eventueel ontslag. Ook het verlagen van het werkgeversrisico levert indirect geld op voor uw organisatie bij payroll. Werkt u echter met uitzendkrachten of gedetacheerden, dan bent u sowieso met payroll werknemers 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele euro’s per uur.

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost een werknemer u per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk ook opgebouwd uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen, die u zelf ook moet betalen wanneer u personeel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.).

Het grote verschil met uw eigen interne payrolltarief (c.q. personeelskosten) is dat de afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. De kans bestaat dan echter dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat een medewerker u exact per uur kost. Omdat wij van payroll werknemer met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid niet meer met payroll.

Over payroll werknemer

Wij van payroll werknemer kunnen elke MKB-ondernemer of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing, voor haar/zijn werknemers, tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll offerte voor u en uw werknemer (-s) aan en ontvang deze binnen 48 uur!

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven hebben enkele 10.000en payroll werknemers op de payroll. Zij bieden hun payroll diensten door heel Nederland in diverse branches en sectoren aan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll voor werknemers

Naast de bovenstaande reden zijn de volgende voordelen van payroll voor werknemers voor ondernemers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Ondersteuning voor uw werknemers

De werknemers van uw bedrijf krijgen van het payrollbureau uitleg over hun arbeidsvoorwaarden. Het payrollbureau kan alle vragen van uw werknemers over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties snel en deskundig beantwoorden.

Pensioen voor uw werknemers bij payroll

Werknemers die 21 jaar of ouder zijn en ten minste een aantal weken werkzaam zijn geweest voor het payrollbureau bouwen pensioen op bij het STIPP pensioenfonds.

Collectiviteitskortingen bij payrollbedrijven

Uw payroll werknemers kunnen vaak gebruik maken van de collectiviteitskortingen die het payrollbedrijf bij een verzekeraar m.b.t. o.a. ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen heeft afgesloten. Daarnaast hebben sommige payrollbedrijven ook kortingen voor vakanties, concerten en pretparken voor hun payroll werknemers geregeld. U ziet bij payroll wordt er ook aan de werknemers gedacht. Vraag daarom nu snel een payroll offerte bij ons!