payrollwerknemer.nl

Payrollwerknemer

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor uw werknemer(-s) van uw bedrijf.

U wilt dus meer uitleg over wat payroll voor u, uw werknemer(-s) en bedrijf kan betekenen. Om u hierbij te helpen, geven wij u hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll en wat er voor u en uw werknemer(-s) verandert, indien u van payroll binnen uw bedrijf gebruik gaat maken.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor uw werknemers ontvangen? Vraagt u dan bij ons een payroll adviesgesprek of payrollofferte aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden van payroll voor u, uw werknemer(-s), bedrijf, CAO, branche of sector en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een payrollofferte voor uw werknemer aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll draagt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers over aan een payrollbedrijf en komen zij als payrollwerknemer op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels) van het payrollbedrijf. Uw payrollwerknemer krijgt van het payrollbedrijf een payrollcontract (= arbeidscontract) en het payrollbedrijf neemt daardoor alle taken vanuit uw personeels- en salarisadminsitratie over en regelt voor uw payrollwerknemer o.a. de betalingen van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies. Doordat uw werknemer nu wettelijk bij het payrollbedrijf werkt, is het payrollbedrijf ook verantwoordelijk voor alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (ziekte en ontslag) met betrekking tot uw payrollwerknemer.

Bij payroll werft en selecteert u nog steeds wel zelf uw eigen werknemers, bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers (minimaal conform CAO), verzorgt u de planning en behoudt u het contact met uw medewerkers op de werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll!).

Kortom, u huurt/least eigenlijk bij payroll uw eigen werknemer(-s) terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd overhoudt voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf, is dit voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar werknemer(-s) (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) over te zetten naar een payrollbedrijf. Laat ons u ook verder helpen, om te kijken wat payroll voor u, uw bedrijf en werknemers kan betekenen, vraag daarom nu een gratis payroll advies gesprek of payrollofferte bij ons aan!

Wat houdt payroll voor een werknemer in?

Payroll houdt dus in dat een werkgever en/of ondernemer zijn/haar personeels- en salarisadministratie en arbeidsrechtelijke- en juridische werkgeversrisico’s van zijn werknemer(-s) aan een payrollbedrijf overdraagt. Hierdoor heeft een werkgever of ondernemer minder administratie en risico’s en bespaart hij/zij zichzelf hiermee geld en tijd, die voor meer aandacht voor het bedrijf of werknemer(-s) (b.v. opleidingen, personeelsuitjes of informele gesprekken op de werkvloer) kan worden gebruikt .

Voor een werknemer verandert er niet veel op de werkvloer met payroll. De werknemer blijft gewoon zijn/haar werk doen. Het enige is dat de salarissen wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks op een vast tijdstip door het payrollbedrijf worden uitbetaald. Daarnaast betaalt het payrollbedrijf ook het vakantiegeld uit (keuze dit 2x per jaar te laten doen), houdt zij de (boven) wettelijke vakantiedagen bij en draagt zij de pensioenpremies af. Dit alles komt dus doordat het payrollbedrijf bij payroll de juridisch werkgever van uw payrollwerknemer(-s) is geworden.

Hoe werkt payroll voor een payrollwerknemer?

Bij payroll komt een werknemer bij een payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels), c.q. in dienst, en wordt zij/hij exclusief op de werkvloer van de ondernemer en/of werkgever tewerkgesteld.

Het payrollbedrijf verzorgt de personeels- en salarisadministratie, waaronder de salarisbetalingen aan de payrollwerknemer en regelt alle zaken rond de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag. Het payrollbedrijf is dus verantwoordelijk voor het loondoorbetaling bij ziekte, ziekte- en re-integratiebegeleiding, eventuele ontslagkosten, arbodienst en verzekeringen, bijv. arbeidsongeschiktheid en pensioen.

De ondernemer en/of werkgever blijft verantwoordelijk voor o.a. de bepaling van de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform CAO), het voeren van de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, jubileums, kerstpakketten, sinterklaas, personeelsuitjes, opleidingstrajecten en vanuit de arbowetgeving voor wat er op de werkvloer gebeurt. In de praktijk is er dus geen verschil tussen een eigen werknemer en payrollwerknemer op de werkvloer.

Rechten payrollwerknemer?

In principe heeft een payrollwerknemer dezelfde rechten, als de werknemer die (nog steeds) bij het bedrijf in dienst is. Vanuit o.a. de paragraaf inlenersbeloning (1.) in de eigen payrollbedrijfs-, ABU– en NBBU-CAO (lees payroll-CAO) en de Wet Werk en zekerheid, voor wat betreft ontslag, kennen zij namelijk dezelfde regels. Belangrijk is te weten dat sommige CAO’s, zoals b.v. de CAO schoonmaak, echter speciale CAO-bepalingen m.b.t. payrollwerknemers kennen.

Een payrollwerknemer is ook voor (2.) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, als hij/zij bij een payrollbedrijf werkt, verzekerd. Bij ziekte is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van de zieke payrollwerknemer. Als een payrollwerknemer namelijk tijdens zijn/haar payroll contract ziek wordt, betaalt het payrollbedrijf gedurende het payrollcontract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door (i.i.g. het wettelijk minimumloon (WML)). CAO’s kennen echter vaak aanvullingen van het loon voor het eerste en tweede jaar.

Ook bouwt een payrollwerknemer bij het payrollbedrijf (3.) pensioen op. Na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken komt een payrollwerknemer sowieso in de Basisregeling van het StiPP. Na 52 weken pensioenopbouw in de Basisregeling gaat een payrollwerknemer automatisch naar de betere Plusregeling. Een ondernemer en/of werkgever kan te allen tijde beslissen dat een payrollwerknemer direct pensioen gaat opbouwen in de Basis- dan wel Plusregeling.

Tot slot blijkt uit onderzoek van de ABU dat de dienstverlening payroll banen voor werkzoekenden schept. Doordat payrollbedrijven financiële risico’s en administratieve lasten van ondernemers en/of werkgevers overnemen, zijn deze eerder bereid/geneigd om via payroll een werknemer aan te nemen. Bij ontslag heeft een payrollbedrijf namelijk immers een inspanningsverplichting v.w.b. vervangende arbeid en in het geval van ziekte- en arbeidsongeschiktheid moet een payrollbedrijf de payrollwerknemer doorbetalen en de ziekte en re-integratiebegeleiding voor de zieke payrollwerknemer regelen.

In bedrijven waarbij de personeelsadministratie een schoenendoos is en branches waar het werkgeverschap minder professioneel is geregeld, zorgen payrollbedrijven juist voor professionalisering van de personeels- en salarisadministratie en beter HR beleid.

Wat kost een payrollwerknemer?

Niets meer of minder dan dat u omtrent hem/haar zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij een payrollbedrijf zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer uw een werknemer in Nederland in dienst heeft/neemt (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (personeelskosten) zijn dat de afdrachten omtrent uw werknemers door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een werknemer binnen uw bedrijf u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, betekent dit dat u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll al niet meer heeft. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten/gedetacheerden i.p.v. payrollwerknemers, dan bent u met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen, indien u hen naar payroll overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij van payroll werknemer kunnen elke MKB-ondernemer of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing, voor haar/zijn werknemers, tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze binnen 24 uur, boordevol informatie en uitleg over payroll voor u, uw bedrijf en werknemer(-s).

Vraag een payrollofferte voor uw werknemer aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll voordelen voor werknemers

Naast de bovenstaande redenen (tijdswinst en gemak) en rechten zijn de volgende voordelen van payroll voor werknemers voor ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Hulp en ondersteuning bij payroll

Payrollwerknemers krijgen bij payroll van het payrollbedrijf uitleg over alles omtrent hun arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf kan direct alle vragen van werknemers over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties deskundig beantwoorden.

Overname arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten

Het payrollbedrijf neemt, zoals reeds is vermeld, alle elementen (arbeidsvoorwaarden) van de inlenersbeloningsregeling van een CAO over. Werknemers behouden met payroll hierdoor dus gewoon hun rechten voor b.v. vakantiedagen, vakantiegeld (mogelijkheid 2x per jaar te laten uitkeren), opgebouwde dienstjaren en salarissen.

Pensioenregeling bij payroll

Mochten werknemers nog geen pensioenregeling hebben, dan bouwen zij bij payroll sowieso bij het pensioenfonds StiPP pensioen op.

Betere ziekte- en re-integratiebegeleiding

Mocht een payrollwerknemer ziek worden, dan is de ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payrollbedrijven vaak pro-actief (core business) en met als doel deze payrollwerknemer zo gezond en snel weer aan het werk te krijgen. Naast een probleemanalyse, plan van aanpak, verzuimbegeleiding 1e en 2e spoortrajecten vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de verzuimspecialisten bij een payrollbedrijf namelijk continu met het herstel van deze payrollwerknemer bezig. De verzuimpercentages bij payrollbedrijven liggen hierdoor dan ook vaak (veel) lager dan het landelijk gemiddelde. Verder verzorgen payrollbedrijven vaak gratis trainingen (b.v. tillen/RSI), doen zij gratis arbeidsdeskundig- en werkplekaanpassingsonderzoek, waardoor werknemers langduriger en gezonder aan het werk blijven en hebben zij tenslotte een netwerk van medisch specialisten, waardoor zij sneller een second opinion of operatie voor zieke payrollwerknemers kunnen regelen.

Baanzekerheid

Vaak komt het voor dat een ondernemer of werkgever geen contract voor bepaalde (maximaal 3 jaar en/of 3 contracten benut) of onbepaalde tijd mag of kan aanbieden (vanwege werkgeversrisico's), maar dit wel via een payrollconstructie kan/mag doen. De werknemer krijgt dan bij het payrollbedrijf een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd en blijft gewoon werken bij de werkgever/ondernemer. Hierdoor behoudt het bedrijf de kennis en kunde van de werknemer én de werknemer behoudt zijn baan en hoeft niet voor een half jaar elders te gaan werken. Een win-win situatie met payroll voor beide partijen!

Risico’s gespreid

Payrollbedrijven hebben doorgaans klanten (en dus werknemers) in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor risico's veel meer zijn gespreid. Valt een inlener (lees ondernemer/werkgever) om, dan zijn de werknemers niet direct de dupe. De werknemers profiteren namelijk naast de schaalgrootte van hun nieuwe payrollwerkgever ook mee van haar verplichte herplaatsingstermijn en beëindigingsvergoedingen.

Collectieve ongevallenverzekering met payroll

De meeste payrollbedrijven hebben als goed werkgever voor hun payrollwerknemers (vaak) een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor wordt aan (de nabestaanden van) een payrollwerknemer een bedrag uitgekeerd bij overlijden en een bedrag bij blijvende invaliditeit.

Collectiviteitsregeling en kortingen

Vaak heeft een payrollbedrijf een collectiviteitsregeling voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids- etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor haar payrollwerknemers afgesloten. Hierdoor ontvangen payrollwerknemers collectiviteitskortingen op hun aanvullende en ziektekostenverzekering en overige verzekeringen. Daarnaast krijgen payrollwerknemers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

Scholing en opleidingen

Payrollwerknemers kunnen van de scholingsregeling bij een payrollbedrijf gebruikmaken. Een ondernemer/werkgever draagt bij payroll namelijk indirect 1,02% van zijn/haar brutoloonsom aan het scholingsfonds van de payrollbranche (stichting DOORZAAM (vroeger STOOF) af! Met behulp van deze tegoeden kunnen payrollwerknemers een opleiding krijgen/volgen. Daarnaast zijn er ook payrollbedrijven, die hiernaast ook nog gratis online trainingen en cursussen aanbieden. Van commerciële en managementtrainingen, tot cursussen op het gebied van veiligheid of social media. Zo krijgen uw payrollwerknemers de kans om kosteloos nog meer uit zichzelf te halen met payroll.

Stiptheid, zekerheid en correctheid salarisbetalingen

Bij payrollbedrijven zijn de salarisbetalingen altijd correct en op tijd (week, 4-week of maandelijks). Dit komt mede doordat dit hun core business is. Werknemers krijgen jaarlijks een uitbetalingsschema, wanneer en op welke dag hun salaris wordt uitbetaald. Door verschil in banken kan het echter soms 1-3 dagen duren, voordat het geld ook daadwerkelijk op haar/zijn bankrekening staat. Daarnaast bouwen payrollwerknemers ook bij payroll gewoon vakantiegeld op. Dit geld hoeven zij niet standaard in mei te laten uitkeren, maar kunnen op aangeven van hen maximaal 2x per jaar worden uitgekeerd.

Betere en persoonlijke P&O afdeling

Als laatste gaat de P&O ondersteuning er voor veel werknemers er vaak stukken op vooruit, als zij in dienst komen bij een payrollbedrijf. Gespecialiseerde payrollbedrijven zorgen o.a. voor een correcter, effectiever en informatiever verloningsproces. Zij kunnen bijvoorbeeld werknemers daadwerkelijk gratis uitleggen wat er op hun loonstrook staat, wat hun rechten (zie bovenstaand) en arbeidsvoorwaarden uit een CAO/wet zijn en hoe zaken zoals belastingen, opleidingen, uitkeringen en administratieve kwesties in Nederland voor werknemers zijn geregeld. Voor al deze vragen en meer hebben payrollwerknemers vanaf dag één 24/7 één persoonlijk aanspreekpunt bij een payrollbedrijf (dus geen helpdesk of onpersoonlijk 0800 nummer) en kunnen zij te allen tijde via een internetportal hun loonstroken, jaaropgaven, payrollcontract, overzicht (boven-) wettelijke vakantiedagen, collectiviteitskortingen, formulieren (b.v. werkgeversverklaring, zwangerschapsverklaring), lease-, mobiele telefoon- of internetreglement downloaden/inzien of online onkosten declareren.

Kortom bij ons staan uw payrollwerknemers centraal en staan wij 24/7 voor hen klaar. Tevreden werknemers zijn immers onmisbaar voor een werkgever of ondernemer. Hierdoor zal de binding (vaak genoemd nadeel van payroll) en arbeidsrelatie met u als werkgever/ondernemer bij payroll alleen maar verbeteren/toenemen! Vraag daarom nu dan ook snel een payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven hebben enkele 10.000en payrollwerknemers op de payroll. Zij bieden hun payrolldiensten door heel Nederland in diverse branches, sectoren en plaatsen aan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Payroll nadelen voor werknemers

Als we de nadelen voor payrollwerknemers bij payroll goed bekijken, dan zijn deze er eigenlijk niet. Hieronder zullen wij de eventuele nadelen van payroll voor werknemers puntsgewijs toelichten.

Payrollwerknemers hebben minder binding met een werkgever/bedrijf

Voor wat betreft de veranderde band (binding) tussen werknemers en een werkgever/bedrijf met payroll, zien wij juist een verbetering, qua binding, ontstaan: a. Een werkgever is minder tijd aan allerlei zaken en documenten rond zijn/haar personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt, waardoor hij/zij meer tijd, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met zijn/haar werknemers, heeft; b. Een werkgever werft en selecteert nog steeds zelf zijn/haar nieuwe werknemers, bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform CAO/WML), doet de planning en roostering, houdt de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de arbowetgeving blijft hij/zijook nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht op de werkvloer (o.a. RI&E). Deze zaken blijven dus voor medewerkers bij payroll onveranderd. c. De personeels- en salarisadministratie binnen een bedrijf worden met payroll veel professioneler geregeld. Werknemers krijgen een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf, waardoor zij direct antwoord op hun vragen over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving krijgen. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog dat zij verbeteringen v.w.b. salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. ervoeren. d. Naast het scholingsfonds binnen de payrollbranche bieden veel payrollbedrijven ook nog gratis opleidingen en cursussen (b.v. BHV) aan payrollwerknemers aan. e. Een payrollbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheidsverzekering etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor payrollwerknemers afgesloten. Daarnaast krijgen werknemers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, labtops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten. f. Werknemers bouwen sowieso vanaf hun 21ste bij de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP), een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of binnen een eigen regeling pensioen op. Mocht een werkgever dus nog geen pensioenregeling binnen zijn/haar bedrijf hebben, dan is dit dus bij payroll ook direct goed voor werknemers geregeld. h. Tot slot kunnen werknemers zelf kiezen tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van hun salaris, tweemaal per jaar hun vakantiegeld opnemen, voorlichting over hun pensioen van een pensioenadviseur krijgen en voor al hun vragen 24/7 bij hun persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf terecht. Kortom de binding tussen een werkgever en zijn/haar werknemers wordt juist sterker i.p.v. minder met payroll.

Payrollwerknemers krijgen minder betaald en hebben geen gelijkwaardige functies

De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU- of NBBU-CAO schrijft voor dat payrollbedrijven payrollwerknemers gelijkwaardig moeten belonen en inschalen, net als de werknemers die (nog) rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn (met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 2020 zelfs verplicht!). Daarnaast heeft een payrollwerknemer ook bij payroll vanuit de CAO recht op een gelijkwaardige functie als bij zijn/haar werkgever. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn bij payroll namelijk ook van toepassing.

Payrollwerknemers kunnen makkelijker ontslagen worden

Payrollwerknemers hebben sinds 1 juli 2015 vanuit de Wet werk en zekerheid in Nederland dezelfde ontslagbescherming, als werknemers die rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.

Werkgevers kunnen met payroll juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijk ontlopen

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken, betekent dit dat een werkgever namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor zijn/haar werknemers wordt gehouden. Een payrollbedrijf wordt namelijk op het naleven van deze wet- en regelgeving en CAO’s tweemaal jaarlijks gecontroleerd (NEN-4400 certificering).